دسته‌ها
اخبار

Storm Collectibles Mortal Kombat Goro Action Figure Preview – The Toyark


اکشن فیگور استورم کل،یون مورتال کمبت گورو

مجموعه طوفان به تازگی یک تصویر پیش نمایش از آینده خود را ارسال کرده است Mortal Combat Goro شکل عمل. اطلاعات بیشتری ارائه نشده است، بنابراین منتظر اطلاعات پیش‌سفارش و تاریخ انتشار باشید.

شرکت هامجموعه طوفان
شخصیت هاگورو

بحث و گفتگو


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/17/storm-collectibles-mortal-kombat-goro-action-figure-preview-499363