دسته‌ها
اخبار

Walmart Exclusive TBS Scout Trooper (نسخه تعطیلات) دوباره برای پیش سفارش در دسترس است


Walmart.com پیش‌سفارش‌های انحصاری را بازگشایی کرده است سرباز پیشاهنگ سری سیاه (نسخه تعطیلات) شکل. انتظار می رود در اواسط دسامبر ارسال شود. 2022.

با تشکر از Tone O. برای هشدار.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/11/23/walmart-exclusive-tbs-scout-trooper-،liday-edition-available-a،n-for-preorder/