دسته‌ها
اخبار

TVC Phase II Clone Trooper اکنون برای پیش سفارش در دسترس است


Yakface.comاز ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

حامی Entertainment Earth اکنون در حال دریافت پیش‌سفارش برای آن است TVC Phase II Clone Trooper.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/21/tvc-phase-ii-clone-trooper-now-available-for-preorder/