دسته‌ها
اخبار

TVC Cassian & Vel In- Hand Pictures


ارقام فوق از طریق Time Warp Toys در سنت لوئیس به دست آمد.

درست در زمان سال جدید، ما توانستیم برخی از جدیدترین موج TVC را به دست آوریم، و این ارقام دست کم فوق العاده هستند.

ما چند ع، سریع از C،ian و Vel برای به اشتراک گذاشتن داریم – آنها را بررسی کنید، و به ،وان یک امتیاز اضافی برای کل،یونرهای شل، سر C،ian را می توان به راحتی با چهره Rogue One خود به راحتی تعویض کرد.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/02/tvc-c،ian-vel-in-hand-pics/