دسته‌ها
اخبار

TVC و TBS Merch جدید از طریق ToyHideout


،ده فروش کالیفرنیا ToyHideout تصاویری را که اخیراً اعلام شده در دست قرار داده است بنکر اندور کل،یون قدیمی، دلو، پاز ویزلا و بزرگان بازی Scorch Series Black شکل. امیدواریم 4 تا 5 ماه منتظر نباشیم تا این موارد از طریق پیش‌سفارش تکمیل شوند.
منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/16/new-tvc-and-tbs-merch-in-hand-via-toyhideout/