دسته‌ها
اخبار

TVC جدید موجود در آمازون


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

جدید مجموعه قدیمی شکل هستند موجود در آمازون شامل دارث ویدر (ستاره مرگ 2)، هان سولو (اندر پناهگاه) و ویکی.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/12/new-tvc-in-stock-on-amazon/