دسته‌ها
اخبار

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze – Head Sculpt for the Keno Figur by NECA – The Toyark


کمی بیش از یک ماه پیش، NECA ط،ه زد شکل ترازو 7 اینچی Keno از جانب Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze. زم، که آنها راهنمای تصویری فیلم های TMNT خود را به اشتراک گذاشتند، این رقم به ،وان یک نسخه لو، تایید شد. در آ، هفته، NECA ظاهر جدیدی را به اشتراک گذاشت در مجسمه سر بدون رنگ برای فیگور کنو. زم، که این رقم به طور کامل رونمایی شد، به‌روزرس، خواهیم کرد. در حال حاضر، می تو،د با کلیک بر روی تصویر بنر این داستان، مجسمه سر را مشاهده کنید.
منبع: https://news.toyark.com/2023/01/16/teenage-mutant-ninja-turtles-ii-the-secret-of-the-ooze-head-sculpt-for-the-keno-figure-by-neca-491665