دسته‌ها
اخبار

TBS Pre Vizsla فاش شد


امروز ما اولین نگاه خود را به سری سیاه برای Vizsla چهره ای از The Clone Wars. این یک رقم اصلی است – به دنبال پیش‌سفارش باشید که به زودی باز شود.

تصویر توسط mcucollector24 در IG.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/20/tbs-pre-vizsla-revealed/