دسته‌ها
اخبار

Super7 GI Joe Ultimates Wave 4 Images Dreadnok Zartan و بیشتر


به نظر می رسد تصاویر جدیدی از Wave 4 Super7 GI Joe Ultimates یک روز زودتر در وب منتشر شده است. با تشکر از عضو هیئت مدیره Hisstank.com، Bac برای سرکشی ها. ما انتظار داریم که اینها فردا برای پیش‌سفارش در حامیان مالی ما ارسال شوند فروشگاه ،اب بازی بد بزرگ و سرگرمی زمین.

GI Joe Ultimates Wave 4

-دردنوک ،ان
-مامور کبرا بارونس
-GI جو گونگ هو
-GI جو گروهبان. استاکر


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/04/super7-g-i-joe-ultimates-wave-4-images-dreadnok-zartan-and-more-81083