دسته‌ها
اخبار

Super7 Drops Multiple GI Joe Reaction و Ultimates SDCC 2023 Exclusives


Super7 به تازگی دروازه های سیل SDCC 2023 را باز کرده است! برای لیستی از آیتم های SDCC 2023 آینده که هفته آینده در دسترس خواهند بود به زیر مراجعه کنید.

SDCC 2023 GI Joe ULTIMATES! نوع Super7 Rednok بارونس و نوع Red Jackal Destro ULTIMATES!

SDCC 2023 GI Joe Reaction Figure Pyt،n Patrol Co، Troopers

مجموعه جعبه فیگور SDCC 2023 GI Joe City of the Dead Reaction

SDCC 2023 Co، SNAKE Armor Cyborg

با در دسترس قرار گرفتن برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/07/12/super7-drops-multiple-g-i-joe-reaction-and-ultimates-sdcc-2023-exclusives-82543