دسته‌ها
اخبار

Stan Solo Creations: Ubrikkian 9000 Speeder


سرعت Ubrikkian 9000 Stan Solo با ارقام 3.75 اینچی قدیمی و مدرن مطابقت دارد.

اگر در انجمن سفارشی‌سازی فعال هستید، به احتمال زیاد ع،‌های Ubrikkian 9000 S،der را دیده‌اید. Stan Solo Creations. من اخیراً یکی را ،یداری کردم و اصلاً ناامید نشدم زیرا کیفیت آن از پشت بام است – گا،ی ع، ها را بررسی کنید تا تصمیم بگیرید که آیا این چیزی است که می خواهید به مجموعه خود اضافه کنید یا خیر.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/03/stan-solo-creations-ubrikkian-9000/