دسته‌ها
اخبار

SDCC 2023 – Mezco One:12 Collective Marvel and DC – The Toyark


SDCC 23 Mezco One 12 DC 009

اینجا هستند Marvel و DC One:12 Collective ارقام نمایش داده شده در مخلوط ، غرفه در طول کامیک کان سن دیگو 2023. خیلی چیزها را ندیده ایم (اگر چیزی باشد)، اما یادآور خوبی از آنچه منتشر شده و همه در یک نقطه نشان داده شده است.

شرکت هامخلوط ،
مقیاس1/12
خط فرعییک: 12 جمعی

بحث و گفتگو


منبع: https://www.toyark.com/2023/07/20/sdcc-2023-mezco-one12-collective-marvel-and-dc-506721