دسته‌ها
اخبار

SDCC 2023 GI Joe Classified HISS Tank 788 Fire Team #110 Extra Images


سال هنوز تموم نشده عزیزم با این گفته، من مطمئناً “میزب، رسمی، وظایف” را در شب سال نو به شما تحویل خواهم داد، DT فقط به عقب برگردید و موضوع را ویرایش کنید تا پیوندی به 2022 ارائه کنید. سری طبقه بندی شده نخ.

موضوع رسمی سری طبقه بندی شده GI JOE، 2022


منبع: https://news.hisstank.com/2023/07/20/sdcc-2023-g-i-joe-cl،ified-h-i-s-s-tank-788-fire-team-110-extra-images-82878