دسته‌ها
اخبار

SDCC 2023: کمپین TVC The Ghost Haslab اکنون باز است


ه،رو به طور رسمی کمپین Haslab را راه اندازی کرده است مجموعه قدیمی روح. قیمت در 499.99 دلار، این پروژه شامل هرا و فانتون II شاتل در سطح پایه برای 8000 حامی، با ردیف های اضافی ازرا بریجر به ترتیب 11000 و کانان جاروس با 14000 و زیب 17000.

برای جزئیات کامل، HasbroPulse.com را بررسی کنید و بیایید #GetTheG،st را دریافت کنیم!


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/21/sdcc-2023-tvc-the-g،st-haslab-campaign-now-open/