دسته‌ها
اخبار

NECA 12 Days of Downloads – Gremlins Visual Guide – The Toyark


برای آنها 12 روز دانلود، جدید راهنمای بصری Gremlins موجود است از NECA. این راهنما فیگورهایی از خط بازگشایی شده Gremlins و همچنین نسخه های لو، و Ultimate آنها را نشان می دهد. می تو،د راهنمای اندازه کامل را پیدا کنید اینجا. برای یک نسخه کوچک شده، روی تصویر بنر داستان ما کلیک کنید.


منبع: https://news.toyark.com/2022/12/22/neca-12-days-of-downloads-gremlins-visual-guide-490710