دسته‌ها
اخبار

Meisho Maul – Toyark


Toyark جشن Tama، 001

خط اجرای فیلم Star Wars Meis، از جمله موارد مورد علاقه من در 10 سال گذشته است. Alt طول می کشد، ساخت عالی، فقط سرگرم کننده و جالب است. امیدوارم که ادامه دهند! پوشش / گا،ی های ما را در اینجا بررسی کنید: Meis، Movie Realization @ Toyark.com.

شرکت هاTama، NationsBandai
شخصیت هادارث مول
مقیاس7 اینچ
خط فرعیتحقق

بر،ب هاویژه
منبع: https://www.toyark.com/2023/02/05/meis،-maul-492903