دسته‌ها
اخبار

McFarlane The Flash Flashpoint Build-A Wave Target Exclusive – The Toyark


McFarlane The Flashpoint Flash Build A Wave 11

،اب بازی مک فارلین به تازگی اولین نگاهی به آن ارسال کرده است DC Multiverse Flashpoint Build-A Wave. اولین نفر فلش است، در ظاهر قبل از New52. او با سرهای نقابدار و بدون نقاب می آید و استایل بدنی ساده تری دارد. طبق متن، به نظر می رسد که این یک هدف انحصاری در ایالات متحده خواهد بود. منتظر اطلاعات بیشتر در روزهای آینده باشید.

اخبار اخیر DC Multiverse

شرکت هامک فارلین
شخصیت هافلش
خط فرعیDC Multiverse

بحث و گفتگو


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/19/mcfarlane-the-flash-flashpoint-build-a-wave-preview-target-exclusive-499503