دسته‌ها
اخبار

Mando Mania: TVC Boba Fett (Between) فاش شد


Mando Mania برای هفته 8 با گروه بازمی گردد آشکار/تأیید از طریق ScreenRant از مجموعه قدیمی Boba Fett (بین) از جانب کتاب بابا فت. این در اصل یک بسته بندی مجدد از رقم ارائه شده با TVC اخیر است برده من. بخشی از موجی است که شامل می شود Cad Bane، نه نونب و موف جرجرود و مانند دوستانش در هر کیس دو عدد بسته بندی می شود. به دنبال پیش‌سفارش باشید تا فردا ساعت 13 به وقت شرقی باز شود.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/18/mando-mania-tvc-boba-fett-tusken-revealed/