دسته‌ها
اخبار

Haslab TVC Ghost Teased/تایید شد؟


Hasbro Pulse از طریق آنها کانال های اجتماعی یک تیز برای آینده ارسال کرده است مجموعه Vintage Haslab معرفی محصول در SDCC. در متن همراه آمده است:

آماده شدن برای راه اندازی، همه سیستم ها عملیاتی می شوند. تکالیف تیم، مفهوم طراحی، انتخاب ردیف کامل شده است. تاریخ شروع کمپین تایید شد. مجسمه آماده است.

و اوربش گرافیک فوق به این صورت ترجمه می شود:

عیب یابی کشتی کامل شد
برجک توپ لیزری: آماده است
توپ های جلو: آماده
توپ های عقب: آماده

این همه به جز به صراحت بیان می کند روح به ،وان کمپین امسال چیزی برای اندیشیدن و برنامه ریزی برای تعطیلات چهارم ژوئیه.
منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/06/29/haslab-tvc-g،st-teased-confirmed/