دسته‌ها
اخبار

GIJOE Operation Dragonfire: The Movie! HissTank.com Watch Party


در جشن همه GI Joe Cl،ified Pyt،n Patrol and Tiger Force آزادی، ما جشن می گیریم جی آی جو اطلاعاتی در پشت این اکشن فیگورها عملیات Dragonfire یکی از کمترین رتبه‌بندی‌ترین منابع طلای اکشن فیگور برای ما طرفداران است که می‌تو،م از بین آنها شخصیت‌ها را انتخاب کنیم و درخواست کنیم.

آیا ما برای یک فرمانده کبرا مرد مار؟ چطور در مورد آن عالی مار دکو رنگی با ایگوانای حیوان خانگی؟ نور کم نیروی شب یا آن بارونس دکو آبی زیبا با ماسک سر دراگون فایر؟ به ما بپیوندید و به ما اطلاع دهید که چه ارقامی از این برش عالی از GI Joe lere می خواهید


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/19/g-i-joe-operation-dragonfire-the-movie-hisstank-com-watch-party-80039