دسته‌ها
اخبار

GI Joe Super7 Bonus Battle Gear Images


تصاویر جدیدی از برنامه های آینده منتشر شده است GI Joe Super7 Bonus Battle Gear بسته با تشکر از عضو هیئت مدیره Hisstank.com Zartan1984 برای سرکشی ها. انتظار داریم که اینها امروز برای پیش‌سفارش در حامیان مالی ما بالا بروند فروشگاه ،اب بازی بد بزرگ و سرگرمی زمین. در ساعت 3 بعدازظهر EST.

GI JOE Wave 4 ULTIMATES کامل را مونتاژ کنید! یک سوپر پک انحصاری را جمع آوری کرده و دریافت کنید! مجموعه ای از لوازم جانبی تاکتیکی پر از اکشن برای شروع ساخت ULTIMATES خود! اسلحه خانه فقط با ،ید موج کامل Super7 ULTIMATES موجود است! اکشن فیگورها از www.Super7.comیو جو!»

GI Joe Ultimates Wave 4

-دردنوک ،ان
-مامور کبرا بارونس
-GI جو گونگ هو
-GI جو گروهبان. استاکر


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/05/g-i-joe-super7-bonus-battle-gear-images-81093