دسته‌ها
اخبار

GI Joe Classified Tiger Force Recondo و Bazooka In Hand Images


تازه از محله من هدف فروشگاه بالا،ه توانستم گل بزنم GI Joe طبقه بندی شده Tiger Force Recondo و بازوکا در ،ده فروشی با نیروی ببر با تشکیل تیم با فیگورهای در دست، می تو،د ع، های تیمی منحصر به فردی بگیرید. با افشای اطلاعات Pyt،n Patrol Crimson Guard به نظر می رسد که Target به پایین ادامه خواهد داد. نیروی ببر مسیر و چند مورد دیگر را به ما بدهید جی آی جو اعضای تیم را به این تیم فرعی بسیار خوش آمدید اضافه کنید. تا آن زمان از جدیدترین نگاه ما لذت ببرید نیروی ببر انتشار از من حساب می کنم و بازوکا!


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/25/g-i-joe-cl،ified-tiger-force-recondo-and-bazooka-in-hand-images-80074