دسته‌ها
اخبار

GI Joe طبقه بندی شده گرانادیرهای آهنی Voltar و Darklon توسط SlicesCustoms


با تشکر از عضو هیئت مدیره و سفارشی ساز HissTank.com SlicesCustoms برای ارسال دو شگفت انگیز نارنجک انداز آهنی گمرک جنرال راست دست عقب و دارکلون.

ما قطعا به این دو شخصیت نیاز داریم که به نسخه های رسمی تبدیل شوند!

تمام تصاویر جدید این عالی را ببینید GI Joe طبقه بندی شده سفارشی نارنجک انداز آهنی بعد از پرش


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/19/g-i-joe-cl،ified-iron-gre،iers-voltar-and-darklon-by-slicescustoms-80042