دسته‌ها
اخبار

GI Joe طبقه بندی شده پایتون گشت افسر کبری در دست تصاویر


به نظر می رسد مشکل زنجیره تامین با هدف و GI جو طبقه بندی شده شروع به اصلاح کرده اند. یک بار دیگر توانستیم یک بسته 6 تایی از جدید را برداریم افسر پایتون گشت کبری همراه با اعضای تیمش پایتون گشت BAT و افعی کبرا در قفسه ،ده فروشی.

از برخی تصاویر جدید در دست لذت ببرید Pyt،n Patrol GI Joe Cl،ified اکشن فیگورها بعد از پرش


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/30/g-i-joe-cl،ified-pyt،n-patrol-co،-officer-in-hand-images-80116