دسته‌ها
اخبار

GI Joe سری طبقه بندی شده Serpentor با ارابه هوایی


برای چه ماه GI جو طبقه بندی شده! به نظر می رسد همه آن مشکلات حمل و نقل ما در حال رفع شدن هستند. نه تنها داریم می گیریم مار ولی دکتر. خم کننده ذهن و گروهبان ذبح در راه هستند و همچنین هدف انحصاری و شایعاتی مبنی بر اینکه زارانا wave نیز به زودی ارسال خواهد شد.

ما می‌خواستیم به این سرگرمی بپیوندیم و یک ع،‌برداری سریع از دستشان را پست کنیم مار، سنگ کلاه یک بنر سال برای GI جو طبقه بندی شده. یک شوت شایسته به بیرون تیم Hasbro GI Joe برای زدن این یکی از پارک

ع،برداری سریع ما را بررسی کنید GI Joe سری طبقه بندی شده Serpentor با ارابه هوایی بعد از پرش


منبع: https://news.hisstank.com/2022/11/22/g-i-joe-cl،ified-series-serpentor-with-air-chariot-79728