دسته‌ها
اخبار

GameStop Bumping Prices فیگورهای جدید سری Black


به نظر می رسد که GameStop قیمت ارقام اصلی (موج PFP و بعد از آن) و ارقام ROTJ40 را به 26.99 دلار افزایش داده است. با قیمت‌های انحصاری‌ها در حال حاضر 28.99 دلار، قبل از پایان سال به ما رنگ‌آمیزی‌های پایه‌ای با قیمت 30 دلار و بالاتر ارائه می‌شود – اگر آنها بتوانند مازاد بر انبوهی از بازی‌های بزرگ را که می‌توانند گرم می‌کنند، جابه‌جا کنند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/22/gamestop-،ping-prices-of-new-black-series-figures/