دسته‌ها
اخبار

گزارش شایعه TBS: 3 رقم انحصاری هدف جدید


ما همچنین با اطلاعاتی برای 3 جدید مواجه شده ایم هدف انحصاری فیگورهای سری سیاه با نام رمز “گرم”، “سرد، و “یخی”. در حال حاضر مشخص نیست که آنها چه ،، هستند یا چه زم، منتشر خواهند شد، اما با توجه به موضوع آب و هوایی آنها، همه آنها باید از یک منبع مرتبط باشند، و اگر بخواهم حدس بزنم، آنها از یک منبع هستند. ماندالوریان. قیمت هر کدام 27.99 دلار است.

ما اینها را به به روز شده اضافه کرده ایم فهرست اصلی 2023 برای مراجعات بعدی.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/09/tbs-،or-report-3-new-target-exclusive-figures/