دسته‌ها
اخبار

گزارش شایعه یکپارچهسازی با سیستمعامل: نام رمز موج 3 2023؟


با توجه به برخی از نام‌های کد جدید Retro Collection که من پیدا کردم، ممکن است موج سوم Retro Collection برای امسال وجود داشته باشد. ما به طور رسمی می د،م که وجود دارد بازگشت جدی موج و ما همچنین از موج دومی می د،م که شایعه شده است که از طرف آهسوکا سلسله. منبع این گروه جدید از 7 نام رمز در حال حاضر ناشناخته است، اما می توان حدس زد که آنها می توانند از آن باشند ماندالوریان فصل 3.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/31/retro-،or-report-2023-wave-3-code-names3/