دسته‌ها
اخبار

چشمم به تو افتاد… – The Toyark


جنگ ستارگان 4 می 4 Ke،i 012

جنگ ستارگان سری سیاه لو، بازگشت جدی بابا فت. م،تور با یک ع، از صفحه نمایش تغییر یافته گرفته شده است، نورپردازی متن، با آنچه روی صفحه می‌گذرد. اولین پاس من کلاه ایمنی را باز نکردم و متوجه شدم که آن را از دست داده ام، بنابراین دوباره این کار را انجام دادم. هنوز کمی شلوغ اما به اندازه کافی خوب است. 🙂

شرکت هاه،رو
شخصیت هابابا فت
مقیاس6 اینچ
خط فرعیسری سیاه

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/22/i-got-my-eye-on-you-494326