دسته‌ها
اخبار

پیش خریدهای جدید TVC در Entertainment Earth


سرگرمی زمین اکنون در حال پیش‌سفارش فردی برای مجموعه Vintage است استارکی،، شکارچی (دسته بد)، و دریاسالار پیت (نه جرجرود همانطور که ذکر شده است).


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/07/new-tvc-preorders-at-entertainment-earth/