دسته‌ها
اخبار

پیش‌فروش‌های سری انحصاری مشکی و مجموعه قدیمی را هدف قرار دهید اکنون در دسترس است


Target پیش ،یدهای انحصاری را باز کرده است Black Series Cobb Vanth & Cad Bane 2pk و مجموعه قدیمی بین جنگجو و مجموعه ماسیف از جانب کتاب بابا فت


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/12/target-exclusive-black-series-and-vintage-collection-preorders-now-available/