دسته‌ها
اخبار

پویا – The Toyark – اخبار


DC Multiverse Hush Batman 01 1

DC Multiverse Hush Batman و Rebirth Damian Wayne Robin. در حالی که من نگاه بتمن Rebirth را بررسی می کنم، مقیاس انتشار مک فارلین بسیار کوچک بود و ذهن را درگیر می کند. دامیان نیز مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد، کمی بزرگ است، اما به نظر می‌رسد این ،یب بهتر از IRL کار می‌کند. من بلوز بتمن را طوری تنظیم کردم که کمتر اشباع و تیره تر باشد تا با برخی از آثار هنری کلیدی HUSH مطابقت داشته باشد. در دست او یک آبی پررنگ تر روشن تر است. یک روز من یک بتمن و رابین من، از کمیک های مدرن با لباس های استاندارد خواهم داشت، بدون شکایت. شاید. چند مورد دیگر را در زیر بررسی کنید!

شرکت هاه،رو
شخصیت هابتمن رابین
مقیاس7 اینچ
خط فرعیDC Multiverse

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/14/dynamic-499330