دسته‌ها
اخبار

محصولات مختلف TVC و TBS در حال آماده سازی برای حمل و نقل


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

سرگرمی زمین اعلان‌های پردازش پیش‌سفارش و ارسال را برای موج اول ارسال کرده است فیگورهای سری مشکی ROTJ40، فیگورهای مجموعه ROTJ40 Retro، و سری سیاه مارا جید و دکتر افرا فیگورهای طنز Hasbro Pulse همچنین در حال شروع فرآیند پیش‌سفارش برای نسخه انحصاری است TVC Figrin D’an و The Modal Nodes تنظیم.

اگر نیاز دارید امور مالی خود را مرتب کنید، اکنون وقت آن است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/25/various-tvc-and-tbs-،ucts-preparing-for-،pment/