دسته‌ها
اخبار

لغو انحصاری TBS والمارت


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

والمارت برای برخی از سفارشات اعلان‌های لغو ارسال کرده است سرباز پیشاهنگ سری سیاه (نسخه تعطیلات) و Wookiee (نسخه هالووین) پیش سفارش ها خوشبختانه Scout Trooper چند هفته ای است که در فروشگاه ها ظاهر شده است. اگر هنوز به دنبال دریافت آن هستید ووکی، سرگرمی زمین هنوز آنها را دارد برای پیش سفارش با تاریخ تحویل مورد انتظار در ماه آینده.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/15/walmart-exclusive-tbs-cancellations/