دسته‌ها
اخبار

قدرت من مطلق است


Haslab Galactus Toyark

Hasbro Marvel Legends Haslab Galactus. بعد از گذشت چندین ماه هنوز تحت تأثیر این مرد قرار گرفتم. آن چراغ ها می زند! شما می تو،د مجموعه کامل ما را برای مرد بزرگ در اینجا بررسی کنید.

The post قدرت من مطلق است اولین بار در The Toyark – اخبار پدیدار شد.


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/20/my-power-is-absolute-494002