دسته‌ها
اخبار

فیگورهای جدید Retro Indy فاش شد


Hasbro امروز 5 فیگور جدید Retro Collection را برای خط ایندیانا جونز خود معرفی کرد! ارقام شامل ایندیانا جونز (معبد عذاب) دور کوتاه (معبد عذاب) ایندیانا جونز (آ،ین جنگ صلیبی آ،ین جنگ صلیبی) صلاح (آ،ین جنگ صلیبی) و هنری جونز پدر (آ،ین جنگ صلیبی). مانند نام تجاری جنگ ستارگان، در آینده نزدیک هیچ پیش سفارشی برای آنها انجام نمی شود.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/22/new-retro-indy-figures-revealed/