دسته‌ها
اخبار

فیلم جدید GI Joe Fan GI JOE: THE FALL OF COBRA


GI JOE: سقوط کبرا. پس از وقایع سال 1987 GI JOE: THE MOVIE، یک دوک در حال بهبودی می فرستد. استاکر، اسکارلت و چشم مار در یک ماموریت غیرمجاز به جزیره کبرا جایی که آنها با یک تازه احیا شده روبرو می شوند فرمانده کبرا همراه با درست و بارونس.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/02/02/new-g-i-joe-fan-film-g-i-joe-the-fall-of-co،-80167