دسته‌ها
اخبار

فروش طبقه بندی شده BBTS GI Joe


حامی سایت BBTS در حال حاضر فروش خوبی را بر روی اکشن فیگورهای طبقه بندی شده GI Joe اجرا می کند. چند ضربه اصلی اصلی از جمله Co، Viper Officer & Vipers Troop Builder Pack با قیمت 64.99 دلار وجود دارد!

بررسی کنید فروش سری طبقه بندی شده BBTS GI Joe در اینجا.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/20/bbts-g-i-joe-cl،ified-sale-2-81219