دسته‌ها
اخبار

عذرخواهی…


امسال برای کل،یونرها با افزایش قیمت ها، لغو سفارشات و بسته شدن برخی از ،ده فروشان آنلاین سخت بوده است. بسیاری از شما تحت تأثیر منفی چندین حامی مالی قبلی ما قرار گرفته‌اید که امسال از کار افتادند، برخی از آنها با سفارش‌های انجام نشده و مهم‌تر از آن پول‌های برگشت‌نخورده باقی ماندند. تبلیغ و تأیید پولی ما از آن سایت‌ها با حسن نیت بود و آنچه ممکن است بین همه مشتریان آسیب‌دیده و آن سایت‌ها رخ داده باشد یا نباشد، خارج از دانش و کنترل ما بود. من واقعا متاسفم اگر شما یکی از آسیب دیده ها هستید.

  • جیسون (مالک، Yakface.com)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/29/an-apology/