دسته‌ها
اخبار

زمین گوکو دارد! – Toyark


SHF Goku Whis Beerus

SH Figurts Son Goku، Whis و Beerus. ما به Dragonball بیشتری نیاز داریم، آن سری جدید را در آنجا پخش کنید! گا،ی کامل این نسخه از Goku را اینجا ببینید.

شرکت هاTama، NationsBandai
شخصیت هاGokuBeerusWhis
مقیاس5 اینچ
خط فرعیفیگورت های SH

بر،ب هاویژه
منبع: https://www.toyark.com/2023/02/24/earth-has-goku-494507