دسته‌ها
اخبار

جریان هواداران پالس طبقه بندی شده GI Joe به ۸ مارس منتقل شد


فقط در خارج از سیم، GI Joe طبقه بندی شده Hasbro Pulse Fan Stream برنامه ریزی شده برای فردا 14 فوریه به تاریخ جدید منتقل شد 8 مارس ساعت 11:00 صبح به وقت شرقی. این خبر بسیار ناامید کننده برای جامعه GI Joe است. با باز شدن داستان و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر همراه باشید.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/02/13/g-i-joe-cl،ified-pulse-fan-stream-moved-to-march-8th-80289