دسته‌ها
اخبار

تصاویر آتی TVC در Cardback Scout Trooper (VC273).


به لطف تصویری از Alan A. از گروه کل،یونرهای Wars The Vintage Collection UK در فیسبوک، نگاهی به پشت سرباز پیشاهنگ (VC273) و برخی از چهره های آینده برای موج 7 (موج 15): شکارچی (گروه بددریاسالار پیت، فاز دوم کلون سرباز و استارکی،


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/18/upcoming-tvc-figures-s،wn-on-scout-trooper-vc273-cardback/