دسته‌ها
اخبار

به‌روزرسانی: مجموعه Retro Henry Jones Sr. اکنون برای پیش‌سفارش در Target.com موجود است


مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل هنری جونز پدر اکنون برای پیش‌سفارش در Target.com در دسترس است

به روز رس،: مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل صلاح نیز اضافه شده است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/06/29/retro-collection-henry-jones-sr-now-available-for-preorder-at-target-com/