دسته‌ها
اخبار

به‌روزرسانی: مجموعه‌های ماجراجویی انحصاری ایندیانا جونز و فیگورهای مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل را هدف قرار دهید


Hasbro در مورد چهار مورد از پنج مورد به روز رس، ارسال کرده است مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل دیروز آمار ایندیانا جونز اعلام شد. دور کوتاه (TOD)، ایندیانا جونز (TOD)، هنری جونز پدر (TLC) و صلاح (TLC) و سری ماجراجویی ایندیانا جونز (اتاق نقشه) و کاظم. همه انحصاری های Target هستند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/02/23/update-target-exclusive-indiana-jones-adventure-series-retro-collection-figures/