دسته‌ها
اخبار

اکنون شانس شماست! – تویارک


SDCC Goku Gohan 033

مجموعه انحصاری رویداد SDCC 2023 G،st Goku و SS2 Gohan. این یک ع، انباشته با فو، است، حدود 13 تصویر در یک تصویر ،یب شده است. هنوز یاد می گیرید که چگونه این کار را به درستی انجام دهید، بنابراین کامل نیست، اما رسیدن به آن. سعی کنید از نوک پرتو انرژی در جلو تا پشت پای گوکو تیز و واضح باشد. گا،ی کامل را اینجا ببینید.

شرکت هاTama، NationsBandai
شخصیت هاگوکو ،ان
مقیاس6 اینچ
خط فرعیفیگورت های SH

بر،ب هاویژه
منبع: https://www.toyark.com/2023/07/14/nows-your-chance-505782