دسته‌ها
اخبار

انگشتان پا! – The Toyark – اخبار


Marvel Legends Bonus S،ts 005

فل،ین انگشتان پا عزیزم! در حال حاضر، Marvel Legends Spider-Man از بسته Spinneret 2 نماینده پیش فرض Spidey من در قفسه ها است. و گاهی اوقات میز. خیلی راحت میشه باهاش ​​سر و کله زد.

شرکت هاه،رو
شخصیت هامرد ،کبوتی
مقیاس6 اینچ
خط فرعیافسانه های مارول

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/07/toes-493025