دسته‌ها
اخبار

انحصاری هاسبرو پالس اکنون برای پیش‌سفارش موجود است


پیش‌سفارش‌ها اکنون برای انحصاری باز هستند مجموعه قدیمی و سری سیاه موارد در ه،رو پالس.

TVC انحصاری
Jabba’s Court Denizens 4pk

TBS انحصاری
جبا هات

Force Spirits 3pk
دارث ویدر (انتقام جدی)


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/11/hasbro-pulse-exclusives-now-available-for-preorder-2/