دسته‌ها
اخبار

اطلاعات پانل سری طبقه بندی شده SDCC 2023 Hasbro GI Joe


جوز و کبرا روی چیزهای زیادی با هم توافق ندارند، اما حتی آنها هم می‌توانند ببینند که سری ،اب‌بازی‌های سری طبقه‌بندی شده GI Joe یک موفقیت مطلق است. امیلی، جان، لنی و تونی از تیم توسعه اطلاعات پشت صحنه، نگاهی گذرا به آینده سری طبقه بندی شده و موارد بیشتر در مورد جدیدترین پروژه HasLab ارائه می دهند. حتما شرکت کنید چون دانستن نیمی از کار است!

شنبه 22 ژوئیه 2023، ساعت 13:00 تا 2:00 بعد از ظهر به وقت محلی PDT


منبع: https://news.hisstank.com/2023/07/08/sdcc-2023-hasbro-g-i-joe-cl،ified-series-panel-info-82507