دسته‌ها
اخبار

آل سیمونز در مقابل اسپاون – Toyark


S، Series 27 Issue 86 Cover 06

S، Series 27 – Issue 86 Cover S، vs. بسته 2 آل سیمونز. بدون بیان مدرن، اما فیگورهای McFarlane S، اوا، دهه 90-00 همه چیز را برای جمع‌آوری فیگورهای اکشن پیش بردند. S، Retrospective ما را بررسی کنید که بهترین‌های آن دوران را نشان می‌دهد!

شرکت هامک فارلین
شخصیت هاتخم ریزی کنید
مقیاس7 اینچ

بر،ب هاویژه


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/21/al-simmons-vs-s،-494148